1. CONSTANTIN NEGOITE

STR. GRIGORE FLORESCU NR. 8 DROBETA TURNU SEVERIN MEHEDINTI Map Romania ☎ 0252326729 Leave message

2. CONSTANTIN NEGOITE

STR. GRIGORE FLORESCU NR. 4 DROBETA TURNU SEVERIN MEHEDINTI Map Romania ☎ 0252327920 Leave message

3. CONSTANTIN NEGOITE

STR. GRIGORE FLORESCU NR. 8 DROBETA TURNU SEVERIN MEHEDINTI Map Romania ☎ 0252326729 Leave message

4. CONSTANTIN NEGOITE

STR. GRIGORE FLORESCU NR. 4 DROBETA TURNU SEVERIN MEHEDINTI Map Romania ☎ 0252327920 Leave message

5. GHEORGHE NEGOITE

STR. VULTUR NR. 9 TARGU OCNA BACAU Map Romania ☎ 0234342976 Leave message

6. GHEORGHE NEGOITE

STR. VULTUR NR. 9 TARGU OCNA BACAU Map Romania ☎ 0234342976 Leave message

7. GINETA NEGOITE

SAT BATOTI DEVESEL MEHEDINTI Map Romania ☎ 0252357845 Leave message

8. GINETA NEGOITE

SAT BATOTI DEVESEL MEHEDINTI Map Romania ☎ 0252357845 Leave message