1. ALEKSANDROS ANASTASIOS XATZIALEKSIADIS

EPTALOFOY 57 VYRONAS Map Greece 16232 ☎ 2107651281 Leave message

2. ANASTASIOS IORDANIS XATZIALEKSIADIS

AKSOS GIANNITSA Map Greece 58100 ☎ 2382051088 Leave message

3. ANTONIOS P XATZIALEKSIADIS

KASTANOYSSA KATO POROIA Map Greece 62055 ☎ 2327061134 Leave message

4. KONSTANT XATZIALEKSIADIS

PROTOPAPPA 7 ILIOYPOLI Map Greece 16345 ☎ 2109915113 Leave message

5. KONSTANT XATZIALEKSIADIS

ARKADIOY 15 ILIOYPOLI Map Greece 16345 ☎ 2109917020 Leave message

6. KONSTANTINOS A XATZIALEKSIADIS

ARKADIOY 15 ILIOYPOLI Map Greece 16345 ☎ 2297024207 Leave message

7. NIKOLAOS A XATZIALEKSIADIS

KATOYNI 31 THESSALONIKI Map Greece 54625 ☎ 2310780763 Leave message

8. NIKOLAOS A XATZIALEKSIADIS

KATOYNI 43 THESSALONIKI Map Greece 54625 ☎ 2310518279 Leave message

9. NIKOLAOS A XATZIALEKSIADIS

KATOYNI 43 THESSALONIKI Map Greece 54625 ☎ 2310533855 Leave message

10. NIKOLAOS A XATZIALEKSIADIS

KATOYNI 43 THESSALONIKI Map Greece 54625 ☎ 2310542352 Leave message

11. SYMEON A XATZIALEKSIADIS

GALINOY 99 DRAMA Map Greece 66100 ☎ 2521028067 Leave message

12. XRISTOS IORDANIS XATZIALEKSIADIS

AKSOS GIANNITSA Map Greece 58100 ☎ 2382051288 Leave message